21 Jul

Kvacksnack Sommar 2013 – Andreas Creutz

Andreas Creutz
Andreas är en flitig religionsdebattör och faktiskt före detta präststuderande. Hans bakgrund gör att Andreas kan diskutera religion och religiösa frågor på ett sätt få andra kan.
Twitter | Hemsida

Flattr this!