15 Jul

Kvacksnack sommar 2014 – Ralf Wallen

Vecka 28 – Ralf Wallen: Utbildad sjuksköterska som praktiserat på Vidarkliniken, jobbar dock idag på Akademiska Sjukhuset.

Flattr this!

14 thoughts on “Kvacksnack sommar 2014 – Ralf Wallen

 1. Hej Ralf!

  Kul att du pratar om Vidarkliniken, både ur positiv och kritisk synvinkel. Jag heter Sonny Andersson och är vårdchef på Vidarkliniken sen början av året. Mycket har hänt sedan du var här. Bland annat har det kommit oberoende forskning om vården på Vidarkliniken och läkemedelsanvändning i jämförelse med vård på traditionella sjukhus. Du kan läsa om studien här http://www.integrativecare.se/integrativ-vard-halverade-behov-av-smartlakemedel-3833.

  Dit inlägg innehåller en hel del faktafel som du bör känna till.

  – Antroprosofisk medicin är integrativ, dvs medicin integreras med vanlig skolmedicin och inte alternativ som du nämner. Det är en stor skillnad.
  – All vårdpersonal på Vidarkliniken är legitimerade och godkänd enligt socialstyrelsen.
  – Vi är ett sjukhus med samma krav från regeringen som vilket sjukhus som helst. Det är ingen skillnad.
  – Vi väljer inte patienter i den mening du säger. Vi är en rehabiliteringsklinik med inriktning cancer, smärta och utmattning/depression. Detta betyder att vi inte kan ta emot svårt sjuka eller patienter som har andra diagnoser en vad vi har kompetens för, på samma sätt som man inte blandar diagnoser på övriga sjukhus. Vi har även avtal med olika landsting som begränsar vilka patienter och hur länga dessa patienter får vårdas hos oss. Så vi spelar på alla sätt på samma plan som övriga sjukvårdssverige. Vi har bara valt att satsa våra pengar på andra områden.
  – Vårdtiden är allt 21 dagar enligt avtalen med landstingen.

  Du är mer en välkommen tillbaka till oss och ta del av den forskning och dikutera frågor som du känner att du inte fick svar på under din praktik hos oss.

  Med vänlig hälsning

  Sonny Andersson, Vårdchef Vidarkliniken
  http://www.vidarkliniken.se

 2. Hej Sonny
  Detta med vad intregerad medicin är eller inte tycker jag är en tolknings fråga. Ni har en del terapin som för mig inte är vetenskaplig i vad jag läst. ( nu inte länken heller då jag inte haft tid, ska göra detta) lika så era mediciner är för mig inte heller vetenskapliga.

  Jag påstod aldrig att eran personal inte var sjuksköterskor, läkare eller annan vårdpersonal. Om det var så det tolkades så ber jag om ursäkt för detta. Jag vet att dom är godkända av socialstyrelsen.

  När det kommer till att välja patienter så vet jag man gör det i “vanlig” sjukvård med. Det jag störde mig på är hur denna person sa detta. Att man ska ha folk som tror på antropologin och denna rehab träning. Att kriterier inte var behovet frå patienten utan om man var positiv till vidarkliniken eller ej. Kraven som staten sätter på er vet jag inte hur dom ser ut, men jag vet att det varit mycket diskution om ni kan har kvar detta eller ej. Detta kan var om era mediciner.

  Jag vill mena att inte vara uppen för alla, då ni inte tar mot folk som kräver helskötning är fel. Och säga att man inte tar blandade patienter på vanliga sjukhus är inte samt. Det är just detta som är ett stort problem i dagens sjukvård, dom så kallade satielit patienterna.

  Jag kan tänka mig föra en dialog/diskution men då jag har dyslexi så kan det bli problem med syftning i min skrift. Men jag försökte ge positivt med, där jag tycker ni gör det bra.

  Vill du fortsätta så här är min e-post: rawallen@gmail.com

  • Tack för ditt svar!

   Det är inte en tolkningsfråga, skillnaden mellan integrativ medicin och alternativ medicin är som natt och dag. Integrativ medicin syftar till att skapa synergieffekt med traditionell medicin, dvs våra antroposofiska läkemedel hjälper och skapar bättre förutsättningar för vanliga läkemedels verkan. Det kan tex vara mediciner för att hjälpa patienter sköta magen när de får antibiotika eller morfinpreparat, eller värmande omslag över levern för att underlätta matspjälkningen. Alternativ medicin där emot syftar på att helt ändra till alternativa läkemedel, i motsats till att använda traditionella läkemedel. Där väljer man alltså bort en behandlingsmetod till fördel för ett annat alternativ.

   Med vänlig hälsning

   Sonny Andersson, vårdchef på Vidarkliniken
   http://www.vidarkliniken.se

   • Hej!
    Men är detta intergrativ baserat på vetenskap? Vad jag vet så är inte värmeomslag förvärvet bra för matspjälkningen. Inom den “vanliga” medicinen använder man medel för att hjälpa magen vid vissa mediciner tex antibiotika och smärtlindring (opiater).

    Är det inte så att era läkemedel varit uppe för diskussion hos regeringen vid flera tillfällen? Att ni har dispans för att föreskriva dessa? När jag var där så var det tal om indragning, om jag inte mins fel.

    Lika så detta med kontra indikationer och liknade. Tar ni också det med i era tankar när ni ordinerar era mediciner?

    Så för mig är integrerad medicin ett sätt att komma bort från ordet alternativ. Som har dålig klang hos folk. Att det inte är sådan stor skillnad.

    • Tack för svaret!

     Det är en faktisk skillnad på integrativ medicin och alternativ medicin och det är okunskap som gör att man blandar ihop dessa. Som äpplen och päron! Vi håller oss till definitionen integrativ medicin eftersom det är det vi jobbar med.

     Om man ser på antroposofisk medicin så är den baserad mycket på naturläkemedel. Vissa preparat är godkända och registrerade läkemedel, dvs har forskning och dokumentation som vilket läkemedel som helst. Andra har en empirisk kunskapsbas, som tex värmeomslag. Du som sjuksköterska bör ju känna till att kroppstemperaturen har en stark koppling till blodflödet i kroppen och att blodflödet i sin tur har koppling till ämnesomsättningen. Den forskningen är ju glasklar så du får gärna förklara vad det är som du inte känner till i denna fråga.

     Det bästa med antroposofiska mediciner och behandlingar är att majoriteten av allt är helt utan biverkningar. Läkemedelsbiverkningar dödar massor personer varje år i Sverige (http://www.dagensmedicin.se/nyheter/biverkningar-dodar-flera-hundra-svenskar-per-ar-/). Det jobbar vi hårt för att undvika till skillnad från de mest vanliga behandlingarna i Sverige. Det är väl hållbar utveckling!?

     Sonny Andersson, Vårdchef, Vidarkliniken

 3. Tack själv för snabbt svar!

  Nu använder du dig av naturialistiska felslutet tycker jag. Att något är naturlig så är det bra. Så är det inte. Likaså har alla värksamma substanser en effekt och en bieffekt. Vissa mer vissa mindre. Så att säger era läkemedel är naturliga och där för inte ha bieffekter är fel hävdar jag. Samt allt är väl naturligt eller?

  Likaså vill jag se forskningen på att just värmeomslag på lever skulle gunna magsmältning. Jo värme ökar cirkulationen med det har ju inget med mat smältningen att göra. Lever rensar kroppen på ämnen.

  Så i princip kan man då säga att integrerad medicin håller alla på med. Om det är så att den är till för att “hjälpa” andar mediciner. Det vill säga om man ger omaprosol till folk som står på morfinpreparat är integrera medicin inte medicin? Jag tycker det är en lek med ord, och hur man själv delfiner detta.

  Jag biverkningar är vanliga och kan vara farliga, men det handlar om flera andra faktorer också, behöver man medicinen? Vad är fördelar och vad är nackdelar? Men återigen att säga att naturliga ämnen inte är farliga är fel och okunnigt det är dom. Och med det sista kan man tolka att du menar att vanlig sjukhus vill ha bieffekter. Det är fel fler och fler sjukhus vill anställa kliniska faramasefter för att hålla koll på vilka läkemedel folk tar, samt för och nackdelar.

  • Hej Ralf!

   Intressant diskussion men nu börjar jag nog förstå vad det riktiga problemet är. Okunskap eller ovilja att förstå från din sida. Du sätter hög tro till vetenskap men avslutar dina meningar med “tycker jag”. Ska vi diskutera dina egna subjektiva åsikter har vi gått på grund och jag ber dig hänvisa till forskning när du själv refererar.

   För det första: Allt är verkligen inte naturligt. Du talar om Omeprazol, är det naturligt menar du? Du får gärna referera till liknade protonpumpshämmare i naturen.

   Det andra: Återigen (för 5è gången) Integrativ medicin integrerar man, i vårt fall naturläkemedel med traditionell medicin. Du beskriver att likheten skulle vara att ge mer traditionell medicin och att alla patienter med mer en två läkemedel kallas integrativ medicin. Hur tänkte du där!?

   Det tredje: Om du läst forskningen på läkemedelsanvändning som jag skickade skulle du själv se att efter en patient behandlats på Vidarkliniken mer en halverade läkemedelsanvändningen till skillnad från de patienter som behandlats klassiskt skolmedicinskt. Lägg där till att den upplevda hälsan var högre 3 och 9 månader efter behandlingen hos oss. Hur tolkar du det?

   Det fjärde: Studier visar att läkemedelsanvändandet ökar lavinartat efter kontakt med sjukvården i Sverige. Farmacevternas primära uppgift är att titta på läkemedelsintegrationen för att se om det är möjligt för en patient att administrera tex nya läkemedel och för att undvika interaktion mellan dessa. Är det inte allvarligt eftersom du själv säger att alla läkemedel har bieffekter?

   Återigen vill jag be dig att vetenskapligt eller empiriskt granska Vidarkliniken och inte ge din subjektiva uppfattning efter endast en kortare praktikperiod hos oss.

   Med vänlig hälsning

   Sonny Andersson, Vårdchef Vidarklniken

 4. Enligt socialstyrelsen ska vi jobba efter vetenskap och beprövad erfarenhet! Så ska jag inte ha min tro på detta? Vad ska jag jobba efter då? När det är det vi ska jobba efter.

  Så vad är naturligt? Då borde vi hitta en definition av detta innan vi fortsätter denna diskussion. Är det bara det från naturen som är naturligt? Eller vad är det? Vi har inte framställt något som är onaturligt. Alla ämnen finns i naturen. Så vilken definition vill du ha? Men vad är naturligt?

  Integrerad medicin är det när man blandar in naturlig medicin i vanlig sjukvård eller vad
  är det? När man blandar in annat i skolmedicin, eller bara ämnen som inte ingår i vanlig medicin?Så återigen en definitions fråga. Men om man blandar in säg psykologi är det intresserad medicin? Återigen vad är definitionen?

  Nu kommer jag inte åt länken som du gav. Länka hjärna igen så jag kan läsa den mer grundligt. Men det jag läste om artikel om studien så var den om smärta eller? Vilket ger en del problem mens subjektivitet och hur studien var utformad. Inte att jag säger att det inte var så man skrev men vill läsa studien och metoden hur den utfördes. Så länka gärna igen.

  Återigen så kan man tolka att du menar vanlig sjukvård vill göra folk sjukare en eran? Jo farmaceuter tittar på integration, men också på om patienter behöver medicinen med tanke på bieffekter.

  Du har inte heller svarat på om era mediciners verka och tillstånd. Lika så du inte svara på att saker är naturligt så är det bra. Du hävdar att era antropologiska mediciner inte har bieffekter ( nästa alla) då dom är naturliga. Vad har du för studier eller be is där?
  Och menar du att läkemedel som är framställda av läkemedelsbolag är onaturliga? Och har bieffekter? Vem framställer era läkemedel?

  Att du tycker jag är okunnig och ovillig till att förstå vidarklininken är konstig tycker jag. Jag var där vill förstå, jag vill även förstå nu med. En fråga till då, detta med vaccination hur står ni där? Är ni för eller mot?

  • Hej igen Ralf!

   Först länken: http://www.integrativecare.se/integrativ-vard-halverade-behov-av-smartlakemedel-3833

   Helt riktigt att vi måste definiera vad ordet naturligt är. Det är dock väldigt svårt att helt få en definition utan att bli för utsvävande. Antroposofin säger att naturligt kan definieras som. “Utan hjälp eller påverkan av människan”. Så en vilt växande blomma eller ett vilt strövande djur skulle definieras som naturligt. Även de komponenter som växter och djur är sammansatta av anses då naturliga, Så när vi använder naturläkemedel är det ju dessa komponenter,som utan hjälp av människan uppkommit och gett den verkande substansen. Detta är ju direkt motsatts till exempelvis Omeprazol, som kemiskt framställts och sammanförts helt av människan. Denna sammansättning finns inte i naturen och kan därför inte definieras som naturligt. Hoppas att du kan dela den definitionen.

   Naturläkemedel innehåller aktiva substanser precis som vanliga läkemedel och har därför, om man behandlar fel, biverkningar. Dessa biverkningar är dock oftare ovanligare och mindre farliga i jämförelse men absolut inte ofarliga om man missbrukar eller överdoserar. Se gärna vårdguiden 1177.se för en bra beskrivning. Våra naturläkemedel kommer som oftast från Weleda som har tillverkning både i Tyskland och Sverige samtidigt som vi odlar, torkar och tillverkar våra egna ekologiska-biodynamiska läkeväxter.

   Integrativ medicin integrerar man, i vårt fall naturläkemedel eller behandlande terapier (samtalsterapi, sjukgymnastik, massage, läkeurytmi, målningsterapi osv) med traditionell medicin. Så svaret på din fråga om psykologi är integrativ medicin så är svaret Ja, om den ingår i en behandling tillsammans med traditionell medicin. Det är inte bara Vidarkliniken som använder detta. Även vanliga kliniker integrerar ju tex stödsamtal eller olika behandlingar för att stärka och hjälpa patienten.

   Studien jag länkade bevisar att smärtpatienter som vårdas på Vidarkliniken har efter 3 och 9 månader mindre läkemedel, högre upplevd hälsa och färre vårdkontakter i jämförelse med patienter som vårdats på traditionellt sjukhus. Så ja, denna studie om smärtpatienter så visar det att våra behandlingar funkar bättre än den traditionella.

   När det gäller Vaccin så är vi för att välja och besluta själv vad man står i frågan. Generellt är dock Antroposofiska läkare och forskare emot vaccin för tidigt i livet. Professor Jackie Swartz studie i ämnet vaccination och allergi kan du läsa om här (http://vaccin.me/2012/02/06/vaccinering-sker-utan-saker-vetenskap-langsiktiga-studier-pa-biverkningar-saknas/)

   Mvh

   Sonny

 5. Tack för svar.
  Jag åker bort i helgen och kommer inte ha tillgång till nätet. Men kommer svara så fort jag kan. Ville bara meddela detta. Har som sagt semester.

  Ralf

 6. Så nu tillbaka.

  Jag förstår nu att vi pratar om varandra när du har den definition av naturligt och jag en annan. Jag ser allt som naturligt. Det är inte så vi skapar saker från intet. Det man gör är man tar en aktiv substans och framställer den. Då har mana bar denna substans och ingent annan. För i örter och växter så finns det oftast flera ämnen som gör olika saker. Sedan detta med kontra indikationer med. Om jag vill ha smärt lindring då vill jag bara ha detta och inte få laxnatia med heller. Ock att säger dom är mindre farlig än vanliga läkemedel är fel med. Allt är farlig om man tar för mycket av det, tex vatten kan ge hjärnödem eller lungödem.

  Den vaccin länken du skickade tycker jag är lite missvisande. Då vi vet att vaccin är det enskilt största hjälp mot sjukdomar vi har i världen. Här är en länk till en annan sida om vaccin: http://vaccininfo.wordpress.com/2012/02/03/varfor-behovs-vaccininformation/.

Leave a Reply