13 Sep

Avsnitt 225 – Ta bäddsoffan på semester

225 – bussen som går mellan Heby och Enköping. Men 225 är också det antal avsnitt som hittills utkommit av din bästa podcast Kvack! I detta tvåhundratjugofemte avsnitt snackar Frida om poesi, David om lögnare och Henrik om orkanbekämpning.

Dessutom: dövhet och schizofreni, fri vilja och vattenbilar! Get it while it’s semi-aktuellt.

Vattenfil

Read More

Flattr this!