08 Nov

Sociala media

Nu finns KVACK! på Google+ med!
Lägg till oss i en cirkel eller oval eller någonting, här!
Och som vanligt hittar man oss givetvis på Twitter och på Facebook!
Mycket nöje!

Flattr this!

Leave a Reply